Javoříčské jeskyně-slovník

Stalaktit - název je z řeckého slova stalaktos - odkapávat. Krápník vyrůstající od stropu jeskyně, případně ze šikmé plochy v místech, kde protékají vodní roztoky obohacené rozpuštěnými minerálními složkami.

Stalagmit - jedná se o sekundární krasový jev, který vyrůstá od dna jeskyně, případně na svrchních částech objektů, na které dopadají obohacené vodní roztoky o rozpuštěné minerální složky. Stalagmity se z pravidla nacházejí pod stalaktity.

Stalagnát - srůstem stalaktitu a stalagmitu vzniká krápníkový sloup, jenž nazýváme stalagnát. Stalagnát může vzniknout i tak, že stalaktit doroste až ke dnu nebo naopak stalagmit až ke stropu jeskyně.

Heliktit - zvaný též excentrický krápník, je útvarem sekundární krasové výplně, který roste jakoby proti zákonům gravitace. image oneHeliktity se vyskytují v různých velikostech a tvarech. Nejjemnější „fibro“ formy heliktitů mají tloušťku menší než 1 mm, bývají různě zkroucené, např. do spirály. Na vzniku těchto krápníkových tvarů se podílí řada faktorů. Pokud skapová voda v jeskyni vytryskuje pod tlakem, tvoří se na stěnách, nebo i na svisle rostoucích stalaktitech krápníkové výrůstky, které pak postupně dávají vznik až excentrikům. Tvorba heliktitů může být způsobena též přítomností nečistot či cizích iontů v krystalové mřížce kalcitu. Zakřivený růst bývá spojován také se silným prouděním vzduchu.

Brčko - primární krasový jev. Jedná se o prvotní stádium stalaktitu. Vzniká vysrážením oxidu uhličitého z vodního roztoku. Brčko má tenké křehké průsvitné stěny a většinou rovný tvar, jen výjimečně zakřivený (zakřivení způsobuje nejčastěji proudící vzduch). Po stěnách brčka stéká voda, vypařuje se a brčko dorůstá soustřednými vrstvičkami v kořenovité tvary nazývané stalaktity.

Krápníky rostou rychlostí cca. 1 mm3 za 15 let.