Naučná stezka Špraněk

Chloubou Javoříčka je mimo jeskyní také Národní přírodní rezervace Špraněk, která byla vyhlášena v roce 1949 a najdeme ji na jihozápad od Javoříčka na ploše 28,7 ha. Naučná stezka pro pěší turisty procházející touto rezervací je dlouhá 5 km a začína i končí v Javoříčku. Dominantou rezervace je kopec Špraněk, někdy nesoucí také jméno Špláz s krasovými útvary, jeskynními systémy a vzácnou květenou. Celé území je charakteristické hlavně vápnomilnou květenou s bukovými porosty a jediněčným bylinným patrem. Celá rezervace se výškově nachází v rozmezí 388 - 539 metrů nad mořem.

Největší čast Národní přírodní rezervace Špraněk pokrývají lesy, hlavně potom vápnomilné bučiny. Nejdeme zde ostřici prstnatou, okrotici bílou, svídu krvavou, svízel lesní, břečťan popínavý a řadu jiných.

Stromovému patru zde vládne buk lesní. Mimo květnatých bučin se zde nachází také suťové a roklinové lesy s javorem mléč, javorem klen, jasanem ztepilým a lípu velkolistou.

V menší míře můžeme pozorovat dubohabrové květnaté lesy s habr obecným, konvalinkou vonnou, hrachorem jarním a prvosenkou jarní.

Na stinných bazických skalách a štěrbinách skalního masivu potom najdem například pěchavu vápnomilnou nebo puchýřník křehký. Lomikamen trojprstý je zase doménou slunných stanovišť mělkého půdního profilu.

Z nalezených druhů vyšších rostlin jich tři sta náleží ke zvláště chráněným v rámci celé České republiky - skalník celokrajný, strdivka sedmihradská, tolita lékařská, lilie zlatohlávek, kostřava sivá, violka divotvárná . . .

Byl zjištěn výskyt 40 druhů játrovek (kýlnatka drsná, kýlnatka vápencová) a mechů (hájovka chluponosná, sádečník zakřivený, loděnka smáčklá)

V jeskyních Národní přírodní rezervace Špraněk se také nachází největší zimoviště letounů v České republice s kriticky ohroženým vrápencem malým. Zimuje zde také netopýr brvitý, netopýr černý, netopýr velký, netopýr vodní, netopýr ušatý a řada dalších.

Zajímavými druhy měkkýšů jsou například zdobenka tečkovaná, zrnovka žebernatá, žitovka obilná, skelnička průzračná, kuželovka skalní a mnoho dalších.