Odkazy

Správa jeskyní České republiky

image one
  • Správa jeskyní České republiky je státní příspěvková organizace
  • Její součástí je 14 zpřístupněných jeskyní České republiky
  • Do náplně spadá ochrana a provoz těchto jeskyní
  • www.caves.cz

Sagittaria

image one
  • Sagittaria je nevládní neziskové občanské sdružení
  • Zabývá se ochranou životního prostředí
  • Tvůrce naučné stezky Špraněk
  • www.sagittaria.cz