O webu

Historie Javoříčka je nesmazatelně spojená s vypálením obce a stále vyvolává emoce. Jako všude tvoří i zde historii vzpomínky lidí, kteří události zažili. Každý je však zažíval v jiném postavení, s jinými osobními postoji a proto se i pohledy osob často značně liší. Já můžu nabídnout pohled své rodiny, jak danou dobu prožívala.
Mého pradědečka Josefa Vlčka zbili před očima manželky a malých dcer partizáni do bezvědomí, protože si po týdnu přišli pro další zásoby jídla a on již neměl, co by jim dal. Tragického dne 5.května 1945 byl podobně jako další muži z Javoříčka zastřelen německými vojáky.
Značná část peněz darovaných mezinárodní organizací UNRRA na výstavbu nového Javoříčka byla rozkradena a po vdovách bylo požadované, aby si postavené domy zaplatily samy. Prababičce bylo vyhrožované, že pokud se bude věc snažit medializovat, dcery skončí v dětském domově a ona ve vězení.
Teprve poté, co vdovy osobně navštívily Antonína Zápotockého, byla za jeho dohledu sjednaná náprava.
Jak jsem již psal, historii každý popisuje z pozice v jaké danou dobu prožíval a já znám události takto, od své babičky a prababičky.
Stránky začaly vznikat již v roce 2010 a u textů, které jsem osobně nenapsal, jsem se snažil zajistit souhlas autorů. Texty jsou potom zakomponované dle mého uvážení, na přání autorů bez pravidel citace i osobních údajů.
S přáním spokojených dní a snad i radosti z tohoto webu,
Petr Vybíral