Okolí-Korétka

KorétkaKorétka jsou volně přístupný lesní pramen, který leží asi 1km od obce Javoříčko. Pod tímto pramenem se nachází významný mokřad, jeden ze zdrojů vody sousedícího potoka. Nevhodné meliorace v okolí potoků Javoříčky a Špraňku byly bohužel jedním z důvodů snížení průtoku obou toků a zničení populace pstruha potočního, raka říčního a řady dalších živočichů.

Mapa: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zPaExdx6B8BM.kTCk3HZbdKpQ